Giáo Dục Song Ngữ Cho Trẻ Em Dân Tộc Thiểu Số

0
900Nhóm DTTS chiếm khoảng 13% tổng dân số. Tỷ lệ biết chữ của người DTTS là 90% trong khi đó tỷ lệ này của người Kinh là 96%.

Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức giảng dạy trong nhà trường nên học sinh DTTS phải đối mặt với một trong những thách thức lớn là rào cản ngôn ngữ. Điều này hạn chế việc tham gia đầy đủ của
học sinh dân tộc trong quá trình học tập.

Để hỗ trợ học sinh DTTS ở Việt Nam được tiếp cận với cơ hội học tập có chất lượng, với sự hỗ trợ của UNICEF, từ năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai Nghiên cứu thực hành Giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ tại ba tỉnh – Lào Cai, Gia Lai và Trà Vinh – với ba ngôn ngữ DTTS Mông, Jrai và
Khmer.

Các bằng chứng quốc tế khẳng định Giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ (GDSNTCSTMĐ) là phương pháp tiếp cận phù hợp hỗ trợ giáo dục dân tộc thiểu số. Theo Ngân hàng Thế giới, học sinh được học tập bằng ngôn ngữ đầu tiên của mình (tiếng mẹ đẻ) sẽ đạt được kết quả học tập tốt hơn. Với ngành giáo dục, phương pháp này sẽ tăng cường khả năng tiếp cận nền giáo dục có chất lượng và bình đẳng, cải thiện kết quả học tập, góp phần giảm tỷ lệ học sinh lưu ban và bỏ học, mang lại lợi ích về văn hóa xã hội và chi phí trong ngành giáo dục sẽ giảm đi một cách đáng kể.

Tìm hiểu thêm tại:

Nguồn: https://womencomm.org/

Xem thêm bài viết khác: https://womencomm.org/giao-duc/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here