Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Là Gì? (What is Special Education?)

0
2Tìm hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến chương trình Giáo Dục Đặc Biệt theo quy định của Sở Giáo Dục của Hoa Kỳ.

Video này được Parents Helping Parents tạo ra tại San Jose, California . Nếu bạn cần yêu cầu một phiên bản bằng văn bản của kịch bản, liên lạc với chúng tôi tại info@php.com. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập Video này.

Hai video khác trong loạt video sẽ giải thích “Danh mục cho hội đủ điều kiện là gì?” và “Tôi Phải Làm Sao Để Yêu Cầu Một Cuộc Đánh Giá?”

Nguồn: https://womencomm.org/

Xem thêm bài viết khác: https://womencomm.org/giao-duc/

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here